BIOgenic Elements

Роль мікроелементів важко переоцінити. Жоден біохімічний і фізіологічний процес в організмі не відбувається без їх участі. Як і при нестачі основних поживних речовин або вітамінів, так і при дефіциті мінеральних речовин виникають специфічні порушення в організмі людини, що призводять до серйозних захворювань.

Biogenic Elements – лінійка органічних сполук мікроелементів у найбільш біодоступній для людини формі – сполуки іонів мікроелементів із лимонною кислотою. За параметрами біодоступності й відсутності токсичності біокомплекси BIOgenic Elements з великим відривом перемагають препарати всіх попередніх поколінь.

У серії Biogenic Elements представлені:

 • 7 моноелементних препаратів;
 • 5 біокомплексів направленої дії;
 • 5 спеціалізованих програм.

Переваги біокомплексів Biogenic Elements:

 • Унікальність – збалансовані водні розчини есенціальних макро- і мікроелементів, пов'язаних з органічними молекулами-носіями (лимонною кислотою). Це забезпечує максимально наближені до фізіологічних умов процеси всмоктування препарату, а також максимальну біодоступність і безпеку.
 • Унікальна запатентована технологія отримання надчистих водних розчинів нанокарбоксилатів біогенних металів (мікроелементів) з використанням останніх досягнень нанотехнологій. Розробки почалися з 2004 року.
 • Сполуки у формі водних розчинів. Мікроелементні сполуки випускаються у вигляді стійких водних розчинів. У той час як більшість мікроелементних сполук, одержуваних за іншими технологіями, нерозчинні або слаборозчинні в воді.
 • Сполуки з малоактивними елементами. Суміш не містить реакційноздатних наночастинок. Наночастинки є лише проміжним сировиною та в кінцевих продуктах повністю відсутні.
 • Мікроелементні сполуки Biogenic Elements належать до категорії надчистих. Мікроелементні комплекси виробляються без використання токсичних хімічних сполук і загальноприйнятого багатостадійного хімічного синтезу з неорганічної сировини. У виробництві мікроелементних сполук проходить пряма реакція елементів з харчовими кислотами. Цим досягається максимальна чистота сполук, без будь-яких вторинних домішок. Крім очищених харчових кислот у виробництві використовується деіонізована вода та хімічні елементи з чистотою не менше 99,99%.
 • Максимально високі біодоступність та ефективність препаратів обумовлені їхніми органічними властивостями.
 • Лікувальна доза характеризується повною відсутністю токсичності, оскільки встановлене токсичне дозування на кілька порядків перевищує лікувальне. Випробування на токсичність проводилися на шовкопрядах і бджолах.
 • Комплексний вплив на організм – захист, живлення та позитивний вплив на клітини.
 • Всі біокомплекси створені з урахуванням рекомендованих добових норм споживання, синергізму/антагонізму мікроелементів, розроблених ВООЗ.
 • Більшість мікроелементних сполук унікальні й не мають аналогів (La, Si, Ti, Ni, V, Cr, Сe, Вi, Au, Al, Pt, S, I, Ge, Se, Mo).
 • Всі біокомплекси пройшли повний цикл державних випробувань і рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України.